ਮੁੱਖ ਟੈਗਸ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਟੈਗ: ਫੈਸਲੇ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ

2
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ...