ਮੁੱਖ ਟੈਗਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਟੈਗ: ਦ੍ਰਿੜਤਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ

2
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ...